සෑම නිවාසක්ම ස්වයංක්‍රීයකරණය කරන්න

ඇමසන් ඇලෙක්සා හෝ ගූගල් හෝම් සමඟ සම්බන්දකර ඔබේ RaspberryPi, ESP8226, ESP32 හෝ Arduino වැනි IOT පුවරු නොමිලේ පාලනය කරන්න

සින්රික් ප්‍රෝ ක්‍රියා කරන ආකාරය


1

ඔබේ සින්රික් ප්‍රෝ ගිණුම සාදන්න

නොමිලේ ඔබේම සින්රික් ප්‍රෝ ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.

2

ස්මාර්ට් නිවාස උපාංග එක් කරන්න

ගිට්හුබ් (Github) එකෙන් උදාහරණයක් බාගන්න, උපාංග හැඳුනුම්පත සහ අක්තපත්‍ර වෙනස් කරන්න

3

Control

සින්රික් ප්‍රෝ ඇප්, ඇලෙක්සා ස්කිල්, ගූගල් ඇක්ෂන්, අයිඑෆ්ටීටී භාවිතා කරන්න හෝ API භාවිතා කර ඔබේම දෑ සාදන්න.

ඇයි සින්රික් ප්‍රෝ?


භාවිතා කිරීමට පහසුය

සැකසීමට මිනිත්තු 5 කට වඩා අඩු කාලයක් ගතවේ

  පියවර 1: ගිණුමක් සාදා පුරනය වන්න
  පියවර 2: නව උපාංගයක් එක් කරන්න
  පියවර 3: ගිට්හුබ් (Github) එකෙන් උදාහරණයක් බාගන්න Github
  පියවර 4: යෙදුම, ඇලෙක්සා, ගූගල් හෝම්, අයිඑෆ්ටීටී හෝ ඒපීඅයි භාවිතා කිරීම පාලනය කරන්න

Control

භාවිතයෙන් ඔබගේ උපාංගය පාලනය කළ හැකිය
  Android යෙදුම
  ඇලෙක්සා ස්මාර්ට් හෝම් නිපුණතාවය (අනුමැතිය ලැබීමට නියමිතයි)
 
  IFTTT (ළඟදීම)
  API

සින්රික් ප්‍රෝ සමඟ දුර යන්න


Contact


සෙට්එක

Dhanush L.

Co-Founder

Python/NodeJS SDK/Machine learning

Boris J.

Co-Founder

C++ SDK

Aruna T.

Founder

Backend/Frontend/APIs/Mobile

ආරම්භ කිරීමට සූදානම්ද? දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න!