සෑම නිවාසක්ම ස්වයංක්‍රීයකරණය කරන්න

ඇමසන් ඇලෙක්සා හෝ ගූගල් හෝම් සමඟ සම්බන්දකර ඔබේ RaspberryPi, ESP8226, ESP32 හෝ Arduino වැනි IOT පුවරු නොමිලේ පාලනය කරන්න

සින්රික් ප්‍රෝ ක්‍රියා කරන ආකාරය


1

ඔබේ සින්රික් ප්‍රෝ ගිණුම සාදන්න

නොමිලේ ඔබේම සින්රික් ප්‍රෝ ගිණුම සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.

2

ස්මාර්ට් නිවාස උපාංග එක් කරන්න

ගිට්හුබ් (Github) එකෙන් උදාහරණයක් බාගන්න, උපාංග හැඳුනුම්පත සහ අක්තපත්‍ර වෙනස් කරන්න

3

Control

සින්රික් ප්‍රෝ ඇප්, ඇලෙක්සා ස්කිල්, ගූගල් ඇක්ෂන්, අයිඑෆ්ටීටී භාවිතා කරන්න හෝ API භාවිතා කර ඔබේම දෑ සාදන්න.

ඇයි සින්රික් ප්‍රෝ?


භාවිතා කිරීමට පහසුය

සැකසීමට මිනිත්තු 5 කට වඩා අඩු කාලයක් ගතවේ

  පියවර 1: ගිණුමක් සාදා පුරනය වන්න
  පියවර 2: නව උපාංගයක් එක් කරන්න
  පියවර 3: ගිට්හුබ් (Github) එකෙන් උදාහරණයක් බාගන්න Github
  පියවර 4: යෙදුම, ඇලෙක්සා, ගූගල් හෝම්, අයිඑෆ්ටීටී හෝ ඒපීඅයි භාවිතා කිරීම පාලනය කරන්න

Contact


සෙට්එක

Dhanush L.

Co-Founder

Python/NodeJS SDK/Machine learning

Boris J.

Co-Founder

C++ SDK

Aruna T.

Founder

Backend/Frontend/APIs/Mobile

ආරම්භ කිරීමට සූදානම්ද? දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න!